בואו לקחת חלק

תודות לועידת התביעות על תמיכתה ארוכת השנים בתגלית

אנו מבקשים להודות לועידת התביעות (‏The Conference of Jewish ‎Material Claims Against German‏) על תמיכתה ארוכת השנים בפרויקט ‏תגלית.

מזה עשרות שנים פועלת ועידת התביעות באופן בלתי פוסק למען רווחתם ‏של ניצולי השואה, בין היתר בתמיכה במוסדות וארגונים העוסקים בחקר וחינוך ‏השואה. ‏בתמיכתה ארוכת השנים, אפשרה ועידת התביעות לתגלית להנחיל את זיכרון ‏השואה למעל חצי מיליון משתתפים מכל העולם.‏

הסיור ביד ושם ובישראל בכלל, חיזק בקרב אותם צעירים את זהותם היהודית, ‏את קשריהם עם ישראל ואת תחושת שייכותם לעם היהודי בכללו. תגלית תמשיך ‏ותדאג כי מאות אלפי משתתפיה העתידיים לא רק ילמדו את נושא השואה, אלא ‏יישאו עימם את לקחיה ואת זיכרון הנספים בכל מעשיהם בעתיד.‏