בואו לקחת חלק

תוכנית הכשרת ישראלים לפרויקט תגלית

מדי שנה, מצטרפים 90,000 ישראלים לחוויית תגלית הנמשכת בין חמישה לעשרה ימים. הישראלים, המצטרפים אל המשתתפים מחו"ל, הנם ברובם חיילי צה"ל המשרתים ביחידות קרביות (חיילים וקצינים). בנוסף, לחלק מהקבוצות מצטרפים סטודנטים ועובדי חברות מסחריות במשק. המפגש בין שני העולמות הנו הגרעין של פרויקט 'תגלית', שכן הוא מאפשר למשתתפי התוכנית מחו"ל להיחשף לחוויה וההוויה הישראלית מפי מקור ראשון, ללמוד על אורחות חייו של הישראלי ותפיסת עולמו. המפגש מחזק את זהותם היהודית של המשתתפים המגיעים מארצות שונות, וכמו כן את אהדתם ותמיכתם בישראל. בנוסף, המפגש מחזק את תחושת הגאווה והשייכות של הישראלים לצה"ל ולמדינת ישראל.

הישראלים המצטרפים לתכנית עוברים מיונים קפדניים טרם צאתם לתגלית, וכן עוברים כנס הכנה לקראת יציאתם.

כנס ההכנה כולל:

חלק 1 - הצגת פרויקט תגלית וחווית מפגש של משתתף ישראלי

חלק 2 - היכרות עם המשתתפים, עם ארגון תגלית ועם מארגן הפרויקט, הרצאות בנושא העם היהודי, ציונות, הרצאה בנושא "שאלה של זהות" והרצאה בנושא "מהי היא יהדות בימינו, מה היא ציונות בימינו, איפה אנחנו (הישראלים) ואיפה יהדות התפוצות".

כנסי ההכנה מתקיימים בבית התפוצות בבניין בני ציון , אונ' ת"א. בכל מועד שני כנסים : 8:30 ו 11:30
בתאריכים: 1.1 , 12.1.